Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-01-17

Sammanträde 2019-01-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

7 . Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 . Funktionshindersrådets protokoll 201 -12-06

10 . Delegationsbeslut

2019 -01-02

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 17 januari kl.13.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 1 8 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§8 . Funktionshindersrådets protokoll 201 -12-06