Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (136 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

7 . Arvode – professionell förvaltare

8 . Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 . Delegationsbeslut

2019 -01-17

OBS – ny lista KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 31 januari kl.13.00 PLATS: Skogshem & W ijk, Lidingö Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§5 . Anmälan av protokolljustering

§8 . Arvode – professionell förvaltare