Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-03-21

Sammanträde 2019-03-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (310 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022

7 . Månadsrapport februari 2019

Dnr 1.2.2-34/2019 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 . Övriga frågor

9 . Funktionshindersrådets protokoll 14 februari 201

10 . Delegationsbeslut

13 enskilda ärenden

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2)

2019 -03-07

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 21 mars kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§7 . Månadsrapport februari 2019

§9 . Funktionshindersrådets protokoll 14 februari 201