Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-04-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA BESLUTSÄRENDEN

6 . Månadsrapport mars 2019

Dnr 1.2.2-34/2019 Utsändes senare alt. dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 . Deltagande i Föreningen Sveriges

Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2019 Dnr 1-3-50/2019

9 . Övriga frågor

10 . Funktionshindersrådets protokoll 14 mars 2019

11 . Delegationsbeslut

2019 -04-07

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 11 april kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande OBS! Gruppmöten kl. 15.00 Majoriteten i rum Kista 18 Oppositionen i rum Kista 8 Innan gruppmötet bjuds nämnden ledamöter och ersättare in att från kl. 14. 30 träffa förvaltningens personal, över en kopp kaffe i köket. Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§10 . Funktionshindersrådets protokoll 14 mars 2019