Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (281 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

Digitaliseringsprojektet Modernisering av sociala system BESLUTSÄRENDEN

7 . Yttrande till JO

Dnr 1.4-38/2019 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 . Stadsrevisionens årsrapport 2018 för

överförmyndarnämnden - remiss från stadsrevisionen Dnr 1.4-78/2019

10 . Policy för sociala medier i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

12 . Funktionshindersrådets protokoll 11 april 2019

13 . Delegationsbeslut

24 enskilda ärenden

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2)

2019 -05-09

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 23 maj kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§10 . Policy för sociala medier i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

§12 . Funktionshindersrådets protokoll 11 april 2019