Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport maj 2019

7 . Utredning om förvaltarenhet

Dnr 1.3-90/2019 ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 . Funktionshindersrådets protokoll 16 maj 2019

9 . Beslut från JO

10 . Avsägelse och fyllnadsnominering till funktionshindersrådet

11 . Delegationsbeslut

143 enskilda ärenden

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2)

2019 -05-29

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 13 juni kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§6 . Månadsrapport maj 2019

§7 . Utredning om förvaltarenhet

§8 . Funktionshindersrådets protokoll 16 maj 2019

§10 . Avsägelse och fyllnadsnominering till funktionshindersrådet