Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-09-19

Sammanträde 2019-09-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Tertialrapport 2 2019

7 . Hyreskontrakt för överförmyndarförvaltningens

kontorslokal Dnr 2.6-148/2019 Sida 2 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA

8 . Bidrag till Stockholms läns Godmans - och

9 . Sammanträdesdatum för

överförmyndarnämnden 2020 Dnr 1.2.1-150/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 . Dataskyddsombud för

överförmyndarförvaltningen Dnr 2.5-149/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 . Övriga frågor

12 . Delegationsbeslut

13 . Stockholms stads näringslivspolicy – remiss från

14 . Övergång till digital huvudakt inom

socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård – remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-119/2019 Sida 3 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA SEKRETESS

2019 -09-05

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 19 september kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§5 . Anmälan av protokolljustering

§11 . Dataskyddsombud för