Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2019-02-04

Sammanträde 2019-02-04

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 07/2018

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Inriktningsbeslut

1. Förskola Ekholmsvägen 133 nybyggnad
2. Förskola Torpgläntan 8 nybyggnad
3. Förskola Vårbergsvägen 64 nybyggnad

6 Genomförandebeslut

1. Konradsbergs skolor verksamhetsanpassningar
2. Vällingbyskolan Hus B och D ombyggnad

Rapporter

9 Upphandlings- och marknadsläget

11 Information från VD till styrelsen