Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2021

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

5 Förslag till budget med inriktning kommande tre år SEKRETESS

6 Utredningsbeslut

1. Ny skola Alvik strand, Bromma
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inriktningsbeslut

1. Om- och nybyggnad Blackebergsskolan, kv. Norrmannen 6 & 9, Bromma
2. Ventilationsombyggnad, Elinsborgsskolan, kv. Islinge 2, Mellingebacken 22-26, Spånga-Tensta

8 Genomförandebeslut

1. Torögatan 37, ny framtidens förskola 2.0, kv. Fastebrevet, Farsta
2. Nybyggnad framtidens förskola 2.0, Torpgläntan 8, Skärholmen
3. Gräsmarksgränd 1, ombyggnad till förskola, kv. Vilohemmet 1, Farsta
4. Renovering av stammar, ventilation och kök, Solbergaskolan, kv. Ädelstenen 4, Hägersten-Älvsjö
5. Drivhuset, verksamhetsanpassning etapp 1, kv. Drivhuset 1, Enskede

9 Inriktningsbeslut avseende avyttring av Tensta gymnasium

10 Balanslista projekt, SEKRETESS

11 Bildande av dotterbolag för paketering av fastigheter vid avyttring

13 Upphandlings- och marknadsläget

15 VD informerar styrelsen, SEKRETESS