Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2021-06-09

Sammanträde 2021-06-09

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 03/2021

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Tertialrapport 1 och prognos 1 SEKRETESS

6 Beslut om dataskyddsombud för SISAB

9 Balanslista projekt, SEKRETESS

10 Inriktningsbeslut avseende avyttring av utbildningsfastighet Borrsvängen 13, SEKRETESS

11 Beslut om extra styrelsemöte 22 juni 2021

13 Information avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande utveckling av Herbariet 2, SEKRETESS

14 Yttrande lekmannarevisorns årsrapport

15 VD informerar styrelsen, SEKRETESS