Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 05/2021

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Utredningsbeslut projekt

1. Ny skola och idrottshall Bromstens IP
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Genomförandebeslut projekt

1. Eiraskolan, underhållsprojekt
2. Winquists väg 24, ny förskola
3. Åsö gymnasium, underhållsprojekt

8 Balanslista projekt, SEKRETESS

9 Slutredovisning projekt

Informationsärenden

10 Upphandlings- och marknadsläget

13 VD informerar styrelsen SEKRETESS