Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2021-11-02

Sammanträde 2021-11-02

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 06/2021

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Genomförandebeslut avseende avyttring av fastighet SEKRETESS

5 Genomförandebeslut avseende avyttring av fastighet SEKRETESS

6 Genomförandebeslut projekt

1. Verksamhetsanpassning, Drivhuset 1
2. Underhåll Skomakargatan 30
3. Underhåll Mariaskolan
4. Reviderat genomförandebeslut evakueringsskolan Västerort

8 Beslut om utökad limit

9 Balanslista projekt SEKRETESS

10 Beslut om extra styrelsemöte 16 november 2021

12 Information om granskning av delårsbokslut och intern kontroll

13 VD informerar styrelsen SEKRETESS