Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2022-04-26

Sammanträde 2022-04-26

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2022 och 03/2022

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Förslag till budget med inriktning kommande tre år SEKRETESS

5 Inriktningsbeslut

1. Reviderat inriktningsbeslut Stadshagsskolan, underhåll och verksamhetsanpassning
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Genomförandebeslut

1. Grimstaskolan, ombyggnad kök och matsal
2. Hässelby Villastads skola, underhåll
3. Förskolan Trollskogen, ventilationsombyggnad
4. Reviderat genomförandebeslut nybyggnad framtidens förskola Gullingeplan 30

7 Genomförandebeslut inhyrning gymnasieskola Slakthusområdet, Johanneshov 1:1

Övriga anmälningsärenden

9 Upphandlings- och marknadsläget

12 VD informerar styrelsen SEKRETESS