Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 3/2013

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Översyn av arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

7 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-04-15, nybyggnad av förskola, Passivhus, på Hummelvägen 10 i Årsta

8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2013-06-12, nybyggnad och ombyggnad av Örbyskolan

9 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-06-14, ombyggnad och tillbyggnad av förskola på Yttersta Tvärgränd 8 på Södermalm

10 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-08-19, nybyggnad av förskola inom kv. Juryn 6 i Farsta

11 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2013-08-22, nybyggnad av förskola på Bjursätragatan 72 i Rågsved

12 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-08-26, nybyggnad av förskola vid Nybohovsbacken i Liljeholmen

Rapporter och anmälningsärenden

13 Uthyrning och vakansläget

14 Upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (11 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 03/2013

§3 Godkännande av föredragningslistan

§7 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-04-14, nybyggnad av förskola, Passivhus, på Hummelvägen 10 i Årsta

§8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg, daterad 2013-06-12, nybyggnad och ombyggnad av Örbyskolan

§9 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-06-14, ombyggnad och tillbyggnad av förskola på Yttersta Tvärgränd 8 på Södermalm

§10 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-08-19, nybyggnad av förskola inom kv. Juryn 6 i Farsta

§11 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg, daterad 2013-08-22, nybyggnad av förskola på Bjursätragatan 72 i Rågsved

§12 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert för hyrestillägg daterad 2013-08-26, nybyggnad av förskola vid Nybohovsbacken i Liljeholmen

§14 Upphandlings- och marknadsläget