Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

Beslutsärenden

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 4/2013

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Förslag till sammanträdestider 2014

10 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2013-11-05, nybyggnad av förskola på Enskedevägen 122 i Svedmyra

14 Upphandlings- och marknadsläget

17 Övriga frågor

SISAB Sida 2 av 2 SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: 08-508 460 00 e-post: diarie@sisab.se Box 47311 Förmansvägen 11 Fax: 08-508 460 01 webbadress: www.sisab.se 100 74 Stockholm Årstadal, Stockholm Org.nr: 556034-8970 Styrelsens säte: Stockholm

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 04/2013

§3 Godkännande av föredragningslistan

§5 Förslag till sammanträdestider 2014

§6 Förslag till internkontrollplan för SISAB 2014

§10 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2013-11-05, nybyggnad av förskola på Enskedevägen 122 i Svedmyra

§14 Upphandlings- och marknadsläget