Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 05/2013

3 Godkännande av föredragningslistan

6 EU-positionspapper för SISAB

9 Utredningsbeslut om tillbyggnad samt ombyggnad av Essingeskolan

10 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2013-11-27, om- till-och nybyggnad av Herrängens skola

11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2013-12-11, paviljonguppställning Rackethallen gällande evakuering av Enskedefältets skola

12 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert med fastpris daterad 2013-11-25, nybyggnad av förskola på Jämtlandsgatan 118 i Vällingby

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (150 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 05/2013

§3 Godkännande av föredragningslistan

§6 EU-positionspapper för SISAB

§9 Utredningsbeslut om tillbyggnad samt ombyggnad av Essingeskolan

§10 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2013-11-27, om-, till- och nybyggnad av Herrängens skola

§11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2013-12-11, paviljonguppställning Rackethallen gällande evakuering av Enskedefältets skola

§12 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2013-11-05, nybyggnad av förskola på Jämtlandsgatan 118 i Vällingby