Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2014-03-04

Sammanträde 2014-03-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 01/2014

3 Godkännande av föredragningslistan

9 Lämnande av reviderad budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-02-05, nybyggnad av förskola på Jämtlandsgatan 118 i Vällingby

10 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2014-02-14, ombyggnad av förskolan Lagunen på Dalbobranten 4 i Sköndal

12 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (148 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2014

§3 Godkännande av föredragningslistan

§10 Lämnande av reviderad budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-02-05, nybyggnad av förskola på Jämtlandsgatan 118 i Vällingby

§11 Lämnande av reviderad budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-02-14, ombyggnad av förskolan Lagunen på Dalbobranten 4 i Sköndal

§13 Rapport om upphandlings- och marknadsläget