Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2014

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-02-28, ombyggnad av Hägerstensåsens skola Hus B samt offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-02-28, ombyggnad av Hägerstensåsens skolas skolkök

9 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-03-14, tillbyggnad av förskolan Kvarnpigan 1, Knutbygränd 6

10 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-02-27, rivning och nybyggnad av Hägerstenshamnens skola

11 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-04-04 om-, till- och nybyggnad av Enskedefältets skola

12 Förvärv av fastigheten Hjorthagen 1:3, Villa Ekbacken i Norra Djurgårdsstaden samt underhåll och verksamhetsanpassning enligt beställning från Östermalms stadsdelsnämnd

14 Förvärv av fastigheterna Ormbäraren 3, Cenaturen 1 och Taffelberget 7 inom Campus Konradsberg, bilaga Sekretess

15 Fryshuset, försäljning av husen A-D, bilaga Sekretess

16 Utseende av vice verkställande direktör för Skolfastigheter i Stockholm AB

21 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (34 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 02/2014

§3 Godkännande av föredragningslistan

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

§8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-02-28, ombyggnad av Hägerstensåsens skola Hus B samt offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-02-28, ombyggnad av Hägerstensåsens skolas skolkök

§9 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-03-14, tillbyggnad av förskolan Kvarnpigan 1, Knutbygränd 6

§10 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-02-27, rivning och nybyggnad i kv Gubben Noak 9, Hägerstenshamnens skola

§11 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-04-04 om-, till- och nybyggnad av Enskedefältets skola

§12 Förvärv av fastigheten Hjorthagen 1:3, Villa Ekbacken i Norra Djurgårdsstaden samt underhåll och verksamhetsanpassning.

§14 Förvärv av fastigheterna Ormbäraren 3, Centauren 1 och Taffelberget 7 inom Campus Konradsberg

§16 Utseende av vice verkställande direktör för Skolfastigheter i Stockholm AB

§21 Rapport om upphandlings- och marknadsläget