Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Extra Sammanträde 2014-06-11

Extra Sammanträde 2014-06-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11

1 Utseende av protokolljusterare

2 Godkännande av föredragningslistan

3 Genomförandebeslut gällande förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7 som tillsammans utgör Campus Konradsberg. - Sekretess

Rapporter

4 Avsiktsförklaring, inhyrning av lokal Hammarby Sjöstad - Sekretess

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (145 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Genomförandebeslut gällande förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7 som tillsammans utgör Campus Konradsberg.