Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 03/2014 och 04/2014

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Översyn av Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

7 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-08-28, ombyggnad av kv. Sturen Större 10, förskolan Sälen på Katarina Västra Kyrkogata 12

8 Lämnande av justerad fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-09-03 om-, till- och nybyggnad av Enskedefältets skola

9 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-06-03, nybyggnad av förskola i kv. Bokkammaren 7 på Maltesholmsvägen 91

10 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-09, nybyggnad av förskola i kv. Frälsemannen 1 på Kanslersvägen 38 i Skarpnäck

11 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-28 avseende om-, till- och nybyggnad av Nälstaskolan i kv Arvskiftet 1, Vällingby inför genomförandebeslut samt

Lämnande av budgetoffert daterad 2014-05-28 avseende uppförande av evakueringspaviljong vid Nälstaskolan i kv Arvskiftet 1, Vällingby inför genomförandebeslut

12 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-23, ombyggnad av förskola i kv Fyrbåken 1, Söderarmsvägen 34 i Kärrtorp

13 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-06-25, ombyggnad av kv Blindbocken 2, Ålstensskolan hus C

14 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-03-17, verksamhetsanpassningar förskolan Udden, Gröndalsvägen 173

15 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-09 nybyggnad i kv Rödingen 1, hus B Långbrodalsskolan inför genomförandebeslut

16 Lämnande av omarbetad fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-07-03 avseende ombyggnad av Hägerstensåsens skolas skolkök

17 Undertecknande av Fusionsplan och Intyg om underrättelse av kända borgenärer avseende Datja Fastighets AB

19 Rapport tillgänglighetsprojektet

23 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering protokoll 03/2014 och 04/2014

§3 Godkännande av föredragningslistan

§4 Översyn av Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

§6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§7 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-08-28, ombyggnad av kv. Sturen Större 10, förskolan Sälen på Katarina Västra Kyrkogata 12

§8 Lämnande av justerad fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-09-03 om-, till- och nybyggnad av Enskedefältets skola

§9 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-06-03, nybyggnad av förskola i kv. Bokkammaren 7 på Maltesholmsvägen 91

§10 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-28 avseende om-, till- och nybyggnad av Nälstaskolan i kv Arvskiftet 1, Vällingby inför genomförandebeslut samt Lämnande av budgetoffert daterad 2014-05-28 avseende uppförande av evakueringspaviljong vid Nälstaskolan i kv Arvskiftet 1, Vällingby inför genomförandebeslut

§11 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-28 avseende om-, till- och nybyggnad av Nälstaskolan i kv Arvskiftet 1, Vällingby inför genomförandebeslut samt Lämnande av budgetoffert daterad 2014-05-28 avseende uppförande av evakueringspaviljong vid Nälstaskolan i kv Arvskiftet 1, Vällingby inför genomförandebeslut

§12 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-23, ombyggnad av förskola i kv Fyrbåken 1, Söderarmsvägen 34 i Kärrtorp

§13 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-06-25, ombyggnad av kv Blindbocken 2, Ålstensskolan hus C

§14 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-03-17, verksamhetsanpassningar förskolan Udden, Gröndalsvägen 173

§15 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-05-09 nybyggnad i kv Rödingen 1, hus B Långbrodalsskolan inför genomförandebeslut

§16 Lämnande av omarbetad fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-07-03 avseende ombyggnad av Hägerstensåsens skolas skolkök

§17 Undertecknande av Fusionsplan och Intyg om underrättelse av kända borgenärer avseende Datja Fastighets AB

§19 Rapport tillgänglighetsprojektet

§23 Rapport om upphandlings- och marknadsläget