Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2014-11-25

Sammanträde 2014-11-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 5/2014

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Förslag till sammanträdestider 2015

7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-10-20 avseende ombyggnad av Nytorpsskolan (Hammarby Södra skola) i kv. Måseskär 2

9 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-10-30 avseende verksamhetsanpassning av Ellen Keys förskola i kv. Solhatten 1

10 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-10-23 avseende om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium i kv. Lugnet 12

15 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering protokoll 05/2014

§3 Godkännande av föredragningslistan

§4 Förslag till sammanträdestider 2015

§7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2014-10-20

§9 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-10-30 avseende

§10 Lämnande av budgetoffert för hyrestillägg daterad 2014-10-23 avseende

§15 Rapport om upphandlings- och marknadsläget