Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Extra Sammanträde 2014-12-16

Extra Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
van der Nootska Palatset, Stockholm

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 6/2014

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-11-17 avseende ventilations- och tillgänglighetsarbeten i Bagarmossens skola i kv. Kansliskrivaren 5

7 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-12-02 avseende rivning och nybyggnad av förskolan Resedan i kv Resedan 2 samt lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-12-02 avseende om-, till- och nybyggnad av Vasa Real i kv Resedan 2

Rapporter

8 Muntliga rapporter

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering protokoll 06/2014

§3 Godkännande av föredragningslistan

§6 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-11-17 avseende ventilations- och tillgänglighetsarbeten i Bagarmossens skola i kv. Kansliskrivaren 5

§7 Lämnande av fastprisoffert för hyrestillägg daterad 2014-12-02 avseende rivning och nybyggnad av förskolan Resedan i kv. Resedan 2