Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2015-02-03

Sammanträde 2015-02-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11 i Årstadal

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 07/2014

3 Godkännande av föredragningslistan

7 Årsstämma inom koncernen Skolfastigheter i Stockholm AB

8 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-01-07 avseende ombyggnad av Farsta Gymnasium i kv. Arnö 2.

12 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 07/2014

§3 Godkännande av föredragningslistan

§7 Årsstämma inom koncernen Skolfastigheter i Stockholm AB

§8 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-01-07

§12 Rapport om upphandlings- och marknadsläget