Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2015-03-03

Sammanträde 2015-03-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11 i Årstadal

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 01/2015

3 Godkännande av föredragningslistan

7 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-02-04 avseende ombyggnad av storköket i Åsö Gymnasium.

8 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-01-27 avseende ombyggnad av Hus 3 i kv. Godsfinkan 7.

9 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-02-04 avseende uppförande av förskola i kv. Stolpkvarnen 1 på Bredbyplan 34 i Rinkeby.

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2015

§3 Godkännande av föredragningslistan

§7 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-02-04

§8 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-01-27

§9 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-02-04