Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2015

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-03-25 avseende ombyggnad av storköket i Åsö gymnasium.

9 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-04-20 avseende ombyggnad av förskolan Blå Kullen i kv. Nävern 1 och Pappret 29 på Nykvarnsvägen 10 och 10 A

10 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-02 avseende nybyggnad av förskola i kv. Bankiren 1 på Emågatan 10

11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-04-17 avseende nybyggnad av förskola i kv. Bäverdammen 3 på Bjursätragatan 72

12 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-03 avseende etapp 2 av ombyggnad av Farsta gymnasium i kv. Arnö 2

13 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-24 avseende ombyggnad och underhållsarbeten av förskolan Hamngården i kv. Gröndalsgården 4 på Maskinistgatan 6

14 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-04-13 avseende om- och tillbyggnad av Kista grundskola i kv. Själland 1 och Ålborg 2.

15 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-07 avseende om-, till- och nybyggnad av Kämpetorpsskolan i kv. Medaljongen 3

16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-31 avseende ombyggnad av förskolan Gröndalsgården i kv. Fågelsången 2

17 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-04 avseende nybyggnad av Sjöviksskolan i kv. Årsta 1:1

18 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-04-27 avseende ombyggnad av Årstalidens förskola i kv. Homavan

19 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-05-05 avseende ombyggnad av Bredbyskolan i kv. Stolpkvarnen 2

20 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-06 avseende ombyggnad för kök och matsal i kv. Centauren 1, Konradsberg

21 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-07 avseende nybyggnad av Norra Djurgårdsstadens skola i kv. Gasverket Västra, Hjorthagen 1:3

22 Förvärv av fastighet - Sekretess

27 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Protokoll 2015-3pdf.pdf (476 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 02/2015

§3 Godkännande av föredragningslistan

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

§8 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-03-25 avseende ombyggnad av storköket i Åsö gymnasium

§9 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-04-20 avseende ombyggnad av förskola i kv. Nävern 1 och Pappret 29 på Nykvarnsvägen 10 i Stureby

§10 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-02 avseende uppförande av förskola i kv. Bankiren 1 på Emågatan 10

§11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-04-17 avseende nybyggnad av förskola i kv. Bäverdammen 3 på Bjursätragatan 72 i Rågsved

§12 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-03 avseende etapp 2 av ombyggnad av Farsta gymnasium i kv. Arnö 2

§13 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-24 avseende ombyggnad och underhållsarbeten av förskolan Hamngården i kv. Gröndalsgården 4 med adress Maskinistgatan 6 i Gröndal

§14 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-04-13 avseende om- och tillbyggnad av Kista grundskola i kv. Själland 1 och Ålborg 2 med adress Själlandsvägen 152 och Köpenhamnsvägen 11 i Kista

§15 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-07 avseende om-, till- och nybyggnad av Kämpetorpsskolan i kv. Medaljongen 3

§16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-03-31 avseende ombyggnad av förskolan Gröndalsgården i kv. Fågelsången 2 med adress Lövholmsvägen 85 i Gröndal

§17 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-04 avseende nybyggnad av Sjöviksskolan i kv. Årsta 1:1

§18 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-04-27 avseende ombyggnad av Årstalidens förskola i kv. Homavan med adress Ottsjövägen 29 i Årsta

§19 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-05-05 avseende ombyggnad av Bredbyskolan i kv. Stolpkvarnen 2 med adress Bredbyplan 36 i Spånga

§20 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-06 avseende ombyggnad för kök och matsal i kv. Centauren 1, Konradsberg

§21 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-07 avseende nybyggnad av Norra Djurgårdsstadens skola i kv. Gasverket Västra, Hjorthagen 1:3

§22 Förvärv av fastighet - sekretess

§27 Rapport om upphandlings- och marknadsläget