Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2015-06-17

Sammanträde 2015-06-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Entledigande av VD

§4 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom SISAB