Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11 i Årstadal

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 04/2015

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av VD för Skolfastigheter i Stockholm AB

5 Översyn av Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

7 Utredningsbeslut om ny skola i Alvik daterad 2015-09-09

8 Utredningsbeslut om ny skola på Kista Äng daterad 2015-09-10

10 Utredningsbeslut om ny skola vid Bolidenplan, Enskede daterad 2015-09-09

11 Utredningsbeslut om ny skola vid Hammarby backe, daterad 2015-09-04

13 Inriktningsbeslut om ny skola i kv. Brandstegen 1, Midsommarkransen daterad 2015-07-06

14 Inriktningsbeslut om ny skola i kv. Skogsnävan 1, Vällingby som ersätter nuvarande Björnbodaskolan daterad 2015-08-20

15 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-06-25 avseende genomförande av ombyggnad av förskolan Astrakanen i kv. Nöjet 1 med adress Astrakangatan 125, Hässelby

16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-06-30 avseende genomförande nybyggnad av förskola i kv. Maja Myra med adress Torsslowsbacken i Hägersten

17 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-05-20 avseende genomförande av nybyggnad av förskola i kv. Hultö 1 vid Pepparvägen/Värmlandsvägen i Farsta

18 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-08-06 avseende genomförande av om- och tillbyggnad av förskolan Hus 11 i kv. Hjorthagen 1:3 i Gasverksområdet

19 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-07-03 avseende genomförande av ombyggnad av kök i Globen Hotell- och Restaurangskola i kv. Sandhagen 11

20 Försäljning av tomträtten Ståthållaren 5

23 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 04/2015

§3 Godkännande av föredragningslistan

§5 Översyn av Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

§7 Utredningsbeslut om ny skola i Alvik daterad 2015-09-09

§8 Utredningsbeslut om ny skola på Kista Äng daterad 2015-09-10

§10 Utredningsbeslut om ny skola vid Bolidenplan, Enskede daterad 2015-09-09

§11 Utredningsbeslut om ny skola vid Hammarby backe, daterad 2015-09-04

§13 Inriktningsbeslut om ny skola i kv. Brandstegen 1, Midsommarkransen daterad 2015-07-06

§14 Inriktningsbeslut om ny skola i kv. Skogsnävan 1, Vällingby som ersätter nuvarande Björnbodaskolan daterad 2015-08-20

§15 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-06-25

§16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-06-30

§17 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-05-20

§18 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-08-06

§19 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-07-03

§20 Försäljning av tomträtten Ståthållaren 5

§23 Rapport om upphandlings- och marknadsläget