Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2015-11-25

Sammanträde 2015-11-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11 i Årstadal

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 05/2015

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Förslag till sammanträdestider för 2016

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

9 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-10-28 avseende om-, till- och nybyggnad av Nälstaskolan i kv. Arvskiftet 1, Vällingby

10 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-10-29 avseende ombyggnad av Johannes skola i kv. Kråkan

11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-10-22 avseende nybyggnad av förskola i kv. Vatnajökel i Kista

12 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad 2015-11-15 avseende nybyggnad vid Snösätraskolan i kv. Snösätrahöjden 1 i Rågsved

17 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Protokoll 2015-6pdf.pdf (254 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 05/2015

§3 Godkännande av föredragningslistan

§5 Förslag till sammanträdestider för 2016

§8 Kommunstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§9 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-10-28

§10 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-10-29

§11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-10-22

§12 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-11-15

§17 Rapport om upphandlings- och marknadsläget