Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2016-02-09

Sammanträde 2016-02-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11, Årstadal

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 07/2015

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Budget och ägardirektiv 2016 för koncernen Stockholms Stadshus AB

6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

7 Revidering av Stadens Riktlinjer om mutor och representation

12 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 07/2015

§3 Godkännande av föredragningslistan

§6 Kommunstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Rapport om upphandlings- och marknadsläget