Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2016-03-08

Sammanträde 2016-03-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 01/2016

3 Godkännande av föredragningslistan

7:a Utseende av verkställande direktör i Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

7:b Ändrad firmateckningsrätt inom Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

10 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-02-05 avseende genomförande av ombyggnad av Frans Schartau Handelsinstitut i kv. Stammen 34 på Södermalm

11 Lämnande av offert med budgetpris för hyresstillägg daterad 2016-02-16 avseende nybyggnad av Framtidens förskola, Ester Ellqvist väg inom kv. Galamiddagen 2 i Farsta

12 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-02-15 avseende genomförande av nybyggnad av förskola i kv. Veteranen 1 på Ramviksvägen i Stureby

13 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-02-05 avseende uppförande av skolpaviljong vid Björnbodaskolan inom kv. Skogsnävan 1 i Vällingby

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2016

§3 Godkännande av föredragningslistan

§7:a Utseende av Verkställande direktör i Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

§7:b Firmateckning i Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

§8 Kommunstyrelsens beslut avseende nya arkivregler för Stockholms stad

§10 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-02-05

§11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-02-16

§12 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-02-15

§13 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-02-05