Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2016-05-24

Sammanträde 2016-05-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Gärdesskolan, Banérgatan 56, konferensrum nr 8

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2016

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

5 Förslag till sammanträdestider hösten 2016

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Lämnande av offert

9:a Budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-04-26 avseende ombyggnad av Söderholmsskolan Hus A, B och D

9:b Budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-05-13 avseende om- tillbyggnad av Rödabergsskolan i kv Flygmaskinen

9:c Budgetpris för hyrestillägg daterad 2015-05-13 avseende nybyggnad av idrottshall vid Rödabergsskolan i kv. Flygmaskinen 2

10 Förvärv av fastigheten Blommensberg 4 (sekretess)

15 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av justering av protokoll 02/2016

§3 Godkännande av föredragningslistan

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

§5 Förslag till sammanträdestider hösten 2016

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterade ägardirektiv

§9 Lämnande av offerter

§10 Förvärv av fastigheten Blommensberg 4

§15 Rapport om upphandlings- och marknadsläget