Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2016-09-27

Sammanträde 2016-09-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB:s kontor Förmansvägen 11, Årstadal

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 03/2016

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Översyn av arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

10 Inför genomförandebeslut - budgetoffert - kv Murmästaren 3 (sekretess)

16 Försäljning av del av tomträtten kv Måsholmen 21 till Stockholmshem AB

17 Förvärv av tomträtten Atlas 6 av Exploateringskontoret (sekretess)

21 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Övriga frågor, Tema: Energi

24 Presentation av Energiagenterna

25 Information om Driftenheten och besök i driftcentral