Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2016-11-29

Sammanträde 2016-11-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
SISAB:s kontor Förmansvägen 11, Årstadal

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 05/2016

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Förslag till sammanträdestider för 2017

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

15 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

17 Muntliga rapporter