Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
17:15
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 5/2016

3 Godkännande av föredragningslistan

11 Muntliga rapporter