Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2017-02-07

Sammanträde 2017-02-07

Datum
Klockan
Plats
SISAB, Förmansvägen 11, rum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 06/2016

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

5 Ändrad firmateckningsrätt inom Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

6 Förslag till sammanträdestider 2017

8 Utredningsbeslut om till- och ombyggnad av Tullgårdsskolan

9 Inför genomförande nybyggnad av förskola i kv. Kryddboden i Farsta

12 Rapport om upphandlings- och marknadsläget