Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 01/2017

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

7 Flytt till nytt kontor 2018

8 Genomförandebeslut gällande ombyggnad av kök och matsal Grimstaskolan i kv. Zinket 2