Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2017-04-27

Sammanträde 2017-04-27

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2017

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

12 Genomförandebeslut för ombyggnad av Tensta Gymnasium, kv. Lilla Tensta 1

13 Genomförandebeslut om nybyggnation av idrottshall vid Johan Skytteskolan

17 Upphandlings- och marknadsläget