Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2017-05-23

Sammanträde 2017-05-23

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 03/2017

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Översyn av Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB