Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2017-09-26

Sammanträde 2017-09-26

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 04/2017

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Utredningsbeslut

10 Förslag extra styrelsemöte

Rapporter

11 Slutredovisning projekt

13 Upphandlings- och marknadsläget