Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2017-12-05

Sammanträde 2017-12-05

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 05/2017

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Förslag till sammanträdestider för 2018

7 Översyn av SISAB:s policies, strategier och riktlinjer

8 Inriktningsbeslut

1. Thorildsplans gymnasium, om- och tillbyggnad
2. Hedvig Eleonora, om- och tillbyggnad
3. Årstafältet etapp 3, nybyggnad
4. Skanskvarnsskolan, ny- om- och tillbyggnad

9 Genomförandebeslut

1. Kaprifolvägen 12, nybyggnad Framtidens förskola
2. Sturebyskolan, nybyggnad konceptskola
3. Gubbängsvägen 107, nybyggnad Framtidens förskola
4. Kungsholmens gymnasium ombyggnad kök
5. Förskolan Galilei, utbytesprogram nybyggnad

11 Förslag till ny vision och affärsidé

14 Finansiell månadsrapport

15 Upphandlings- och marknadsläget