Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2018-02-06

Sammanträde 2018-02-06

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 07/2017

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Utredningsbeslut

1. Skola Slakthusområdet nybyggnad
2. Nybohovsskolan om- och tillbyggnad
3. Skola Solvallastaden nybyggnad
4. Essingeskolan om- och tillbyggnad

7 Inriktningsbeslut

1. Enskede skola om- och tillbyggnad
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Genomförandebeslut

1. Storkyrkoskolan ombyggnad
2. Förskola kv. Snesen nybyggnad

Rapporter

10 Upphandlings- och marknadsläget