Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2018-03-06

Sammanträde 2018-03-06

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 01/2018

3 Godkännande av föredragningslistan

7 Genomförandebeslut

1. Framtidens Förskola kv. Församlingshuset 8, Bromma nybyggnad
2. Kvarnbackaskolan hus B, Kista ombyggnad
3. Förskolan Anna om- tillbyggnad reviderat genomförandebeslut
4. Beckomberga ombyggnad

9 Avyttring Toftinge 3 tomträtt

10 Förvärv av Observatoriet SEKRETESS

15 Övriga frågor

1. Presentation av studiedag 24 april 2018