Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2018-04-24

Sammanträde 2018-04-24

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2018

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

6 Utredningsbeslut

1. Skarpnäcks gamla och nya skola om- och tillbyggnad
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inriktningsbeslut

1. Ekensbergsskolan om- och tillbyggnad
2. Nya Elementar om- och tillbyggnad
3. Lillholmsskolan om- och tillbyggnad
4. Rålambshovsskolan ombyggnad

8 Genomförandebeslut

1. Klastorpsskolan ombyggnad
2. Johannes skola idrottstält
3. Utbyte av fördelningsskåp

9 Balanslista projekt, sekretess på bilaga

10 Val av dataskyddsombud

12 Upphandlings- och marknadsläget

13 Övriga anmälningsärenden

Muntliga rapporter

14 Övriga frågor