Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 03/2018

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Utredningsbeslut

1. Björnbodaskolan ny skola och förskola
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Inriktningsbeslut

1. Blackebergs gymnasium tillbyggnation
2. Hästhagsskolan ny-, till- och ombyggnation
3. Snösätraskolan ny-, till- och ombyggnation
4. Vällingbyskolan ombyggnad

7 Genomförandebeslut

1. Förskola Stora Essingen nybyggnation
2. Johannes skola ombyggnad storkök
3. Lillholmsskolan ny-, till- och ombyggnad
4. Förskolan Torpstugan Kv. Birgitta 3 utbytesprogrammet
5. Snårvindevägen förskola nybyggnad
6. Sveaplans gymnasium paviljong

8 Balanslista projekt, sekretess

10 Antagandande av integritetspolicy för SISAB

15 Övriga anmälningsärenden