Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 04/2018

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Utredningsbeslut

1. Hagastaden detaljplaneområde 2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Inriktningsbeslut

7 Genomförandebeslut

1. Blommensbergsskolan, ombyggnad
2. Eiraskolan, ombyggnad
3. Gullingeskolan, ombyggnad
4. Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad
5. Rågsveds grundskola, ombyggnad
6. Snösätraskolan, om- och tillbyggnad
7. Vingåkersvägen 22 förskola, nybyggnad framtidens förskola

11 Upphandlings- och marknadsläget

13 Övriga anmälningsärenden