Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2018-10-23

Sammanträde 2018-10-23

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 04/2018

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Inriktningsbeslut

1. Adolfbergsskolan uppställning paviljong
2. Idrottshall Årstafältet 3 nybyggnad
3. Ripsavägen 33 om- och nybyggnad
4. Söderholmsskolan om- och nybyggnad

5 Genomförandebeslut

1. Kista äng förskola nybyggnad
2. Kista äng skola nybyggnad
3. Personnevägen 78 förskola nybyggnad
4. Skanskvarnsskolan om-, till- och nybyggnad
5. Slättgårdsskolan om- och nybyggnad
6. Sätraskolan

6 Balanslista projekt, sekretess