Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2018-12-04

Sammanträde 2018-12-04

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 06/2018

3 Godkännande av föredragningslistan

7 Förslag till mötesplan 2019

8 Inriktningsbeslut

1 Brotorpsskolan om- och nybyggnad 2 Ekholmsvägen 133 nybyggnad förskola 3 Olovslundsskolan utbyggnad Hus A 4 Årstafältet Etapp 1 nybyggnad framtidens förskola

9 Genomförandebeslut

1 Enskede skola om och nybyggnad 2 Lugnets skola ombyggnad 3 Sjöängsskolan om och tillbyggnad Hus A 4 Utbytesprogrammet Zinkens väg 21 rivning och uppbyggnad 5 Hjulstaskolan underhåll

10 Balanslista projekt, sekretess

15 Upphandlings- och marknadsläget

16 Information från VD till styrelsen