Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2019-03-11

Sammanträde 2019-03-11

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 01/2019

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Inriktningsbeslut

1. International School of Stockholm Region (ISSR), ombyggnad
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Genomförandebeslut

1. Hässelby Villastads skola, ombyggnad
2. Thorildsplans gymnasium ombyggnad

8 Balanslista projekt SEKRETESS

13 Information från VD till styrelsen

14 Övriga frågor

1. Muntlig presentation av studiedag och skiftesmiddag 25 april 2019