Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 02/2019

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

6 Utredningsbeslut

1. Nybyggnad av skola och förskola i Kv. Hemsystern
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inriktningsbeslut

1. Vällingbyskolan ombyggnad
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Genomförandebeslut

1. Skönstaholmsskolan ombyggnad hus A-J
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Balanslista projekt, SEKRETESS på bilaga

10 Avyttring av tomträtten Hjorthagens idrottsplats 1

12 Upphandlings- och marknadsläget

13 Information från VD till styrelsen

14 Övriga frågor