Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2019-05-29

Sammanträde 2019-05-29

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 03/2019

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Firmateckning inom SISAB

7 Inriktningsbeslut

1. Evakueringsskola Blackeberg
2. Solhemsskolan nybyggnad

8 Genomförandebeslut

1. Essingeskolan, underhåll fönster och fasader
2. Bromstensskolan, underhåll ventilation
3. Hästhagsskolan, ombyggnad
4. Rinkebyskolan, ombyggnad
5. Årstafältet etapp 1, nybyggnad Framtidens förskola
6. Östbergaskolan, ombyggnad
7. Reviderat genomförandebeslut Bäckahagens skola ny- och ombyggnad
8. Reviderat genomförandebeslut Tensta Gymnasium

9 Balanslista projekt, SEKRETESS på bilaga

10 Försäljning Tönsberg 5

11 Avyttring av utbildningsfastigheter med privata verksamhetsutövare SEKRETESS

Övriga anmälningsärenden

15 Anmälningsärende avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande inhyrning av gymnasieskola i Slakthusområdet

17 Information från VD till styrelsen

18 Övriga frågor